Polazna
Download
Narudžba
Što je novo?
FAQ/UPP
Slike
Riječi korisnika
Paketi
Ispravke
Autori
Pakiranje
Kontakt

Ispravke

HRID specifične ispravke:

 • HRID.office(business) 9.0

 • Kako je 9.0 distribucija bazirana Linux Mandrake 9.0 distribuciji preporučamo da pogledate njihove stranice o sigurnosnim ispravkama. U 9.0 verziju HRIDi su uključeni ispravke od 9.0 verzije zaključno sa 24.04.2003.

 • HRID.school 1.5

 • Kako je 1.5 distribucija bazirana Linux Mandrake 8.2 preporučamo da pogledate njihove stranice o sigurnosnim ispravkama. U 1.5 verziju HRIDi su uključene ispravke od 8.2 verzije zaključno sa 18.05.2002.

  Paket
  Problem
  Rješenje
  emacs
  HRID CD dolazi sa emacs paketom, ali ne i emacs-nox ili emacs-X11 paketom što znači emacs nije moguće pokrenuti bez navedenih paketa
  emacs-nox ili emacs-X11 pakete moguće je pronaći na Mandrake 8.2 CD-ima ili ih je moguće skinuti sa Mandrakeovih stranica


 • HRID.school 1.0

 • Kako je 1.0 distribucija bazirana Linux Mandrake 8.1 distribuciji preporučamo da pogledate njihove stranice o sigurnosnim ispravkama.


  CopyLeft (C) 2002-2003. HULK